VANDERKAAIJ Cultural Projects
Afb: diverse kunstenaars AanZet! afb: Merijn Bolink. Zonder titel (detail)Afb: Erwin Olaf Hope # 5 (detail)

projectleiding fondsenwerving advies

Product-marktcombinaties voor de Heerlijckheid Diepenheim

Herberg De Pol etc.

In Diepenheim kregen enkele beeldbepalende gebouwen een (culturele) herbestemming: o.a. een voormalige dorpsherberg, een oude maalderij, een stadsboerderij en een zogenaamd ‘Diepvrieshuisje’ uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. De gebruikersgroep van wat nu de Heerlijckheid Diepenheim wordt genoemd bestaat uit enkele professionele cultuurinstellingen (Bibliotheek, Kunstvereniging, festivalorganisatie Kunsten op straat) naast een groot aantal amateurverenigingen en cursusorganisaties. In opdracht van de voorbereidingsgroep onderzocht ik de mogelijkheden om door middel van samenwerkingsprojecten de basisprogrammering van de verschillende deelpartijen te verrijken. Dit heeft geresulteerd in een rapportage met inhoudelijk verrassende, maar ook financieel profijtelijke product-marktcombinaties met partners uit o.m. de zorg, het onderwijs en het toeristisch bedrijfsleven.  

« terug